• Stav Tec ako moderná stavebná spoločnosť realizuje

  ekonomické a ekologické stavby

  a poskytuje kvalitné komplexné služby v oblasti stavebníctva

 • Stav Tec ako moderná stavebná spoločnosť realizuje

  ekonomické a ekologické stavby

  a poskytuje kvalitné komplexné služby v oblasti stavebníctva

 • Stav Tec ako moderná stavebná spoločnosť realizuje

  ekonomické a ekologické stavby

  a poskytuje kvalitné komplexné služby v oblasti stavebníctva

 • Stav Tec ako moderná stavebná spoločnosť realizuje

  ekonomické a ekologické stavby

  a poskytuje kvalitné komplexné služby v oblasti stavebníctva

O spoločnosti

Spoločnosť Stav Tec poskytuje v oblasti stavebníctva kvalitné služby, čoho dôkazom je získanie a udržiavanie certifikátu riadenia kvality EN ISO 9001:2008.

Hlavnou devízou spoločnosti je schopnosť ponúknuť zákazníkovi okamžitý koncept a možnosť promptnej realizácie. Prístup k jednotlivým projektom je vždy individuálny a zohľadňuje naše bohaté skúsenosti s riešením projektov od poradenskej činnosti až po komplexné investičné akcie.

Od roku 2007 sa snažíme o budovanie povesti kvalitného partnera.

Stavby na kľúč

Realizujeme na kľúč nízkoenergetické stavby, montované drevodomy aj murované stavby.

Materiálno-technické zabezpečenie

 • riadenie a koordinácia stavby
 • koordinácia činností a subdodávateľov
 • kontrola a zaistenie včasných dodávok materiálu

Projektovo-inžinierska činnosť

 • individuálne projekty
 • stavebné povolenie
 • projekty požiarnej ochrany
 • požiarno-poplachové smernice
 • služby technika PO
 • statika pozemných stavieb
Namiesto dlhých rečí

nechajme prehovoriť činy

Prezrite si ukážky z našich referencií.